വോട്ടര്‍മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ക്യൂ

ആംഗ്യഭാഷാ സൗകര്യം, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് യാത്ര ഒരുക്കും, കാഴ്ചയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം

author-image
Rajesh T L
New Update
lok sabha polls

congress kerala kerala polls lok sabha polls cpm kerala BJP lok sabha elelction 2024