സൂര്യന്റെ മീനരാശി പ്രവേശനം;ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അപകട സാധ്യത

സൂര്യന്‍ മീനരാശിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ സൂര്യന്റെ ഈ രാശി മാറ്റത്തിന് വിളിയ്ക്കുന്ന പേര് സംക്രാന്തി എന്നാണ്

author-image
parvathyanoop
New Update
സൂര്യന്റെ മീനരാശി പ്രവേശനം;ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അപകട സാധ്യത

സൂര്യന്‍ മീനരാശിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ സൂര്യന്റെ ഈ രാശി മാറ്റത്തിന് വിളിയ്ക്കുന്ന പേര് സംക്രാന്തി എന്നാണ്. സൂര്യന്‍ മീനരാശിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. 

മേടം

സൂര്യന്റെ സംക്രമണം മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ അകല്‍ച്ച വരുത്താം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. ആരോഗ്യകാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

ചിങ്ങം

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യകാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

കന്നി

കന്നിരാശിക്കാര്‍ക്ക് കന്നിരാശിയുടെ സൂര്യന്‍ സംക്രമണം നല്ലതല്ല. പ്രണയ പങ്കാളിയുമായി തര്‍ക്കമുണ്ടാകാം. തര്‍ക്കവും അഹങ്കാരവും ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം.

ധനു 

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് സൂര്യന്‍ സംക്രമണം സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം ആത്മീയമായിരിക്കും. ഗാര്‍ഹിക ജീവിതത്തില്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. 

മകരം

രാശിക്കാര്‍ക്ക് സൂര്യന്‍ സംക്രമണം നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോപാകുലമായ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലിയെ നശിപ്പിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും.

 

zodiac sign sun transmit 2023