സമ്പൂര്‍ണ വാരഫലം (ജനുവരി 15 മുതല്‍ 21 വരെ)

ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയമെടുക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങളില്‍ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥത നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ നേരിയ പുരോഗതി കാണപ്പെടും.

author-image
parvathyanoop
New Update
സമ്പൂര്‍ണ വാരഫലം (ജനുവരി 15 മുതല്‍ 21 വരെ)

ഇടവക്കൂറ് (കാര്‍ത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും

ഇടവക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ശനിയുടെ രാശിമാറ്റത്തോടെ കണ്ടകശനി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യപകുതിയില്‍ നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ വേണം. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ളതിനാല്‍ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല.കുടുംബത്തില്‍ മംഗളകാര്യങ്ങള്‍ നടക്കും.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണര്‍തത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും)

മിഥുനക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ഈയാഴ്ച ശനിയുടെ രാശിമാറ്റത്തോടെ അഷ്ടമശനി ദോഷകാലം തീരുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയും.

കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കും. ജോലിരംഗത്തും പുരോഗതി കാണപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും ചെറിയ പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കര്‍ക്കടകക്കൂറ് (പുണര്‍തത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാല്‍ഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും)

കര്‍ക്കടകക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ഈയാഴ്ച കണ്ടകശനി തീരുമെങ്കിലും അഷ്ടമശനിയിലേക്കു കടക്കും. അതുകൊണ്ട് പൊതുവേ ഗുണദോഷമിശ്രമായ ഫലങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോലിരംഗത്തും കുടുംബത്തിലും സ്വസ്ഥത വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കഴിയും.

ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളതിനാല്‍ പ്രതിസന്ധികളെ മുഴുവന്‍ മറികടക്കാന്‍ കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും സഹായസഹകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.വീട്ടില്‍ മംഗളകാര്യങ്ങള്‍ നടക്കും.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാല്‍ ഭാഗവും)

ചിങ്ങക്കൂറുകാര്‍ക്കു ശനിയുടെ രാശിമാറ്റത്തോടെ കണ്ടകശനി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യപകുതിയില്‍ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ജോലികാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ വേണം. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രാര്‍ഥനകള്‍ വേണം.

രോഗാരിഷ്ടങ്ങള്‍ വരാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ജാഗ്രതയും വേണം. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നല്ല ഫലങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും)

കന്നിക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ശനിയുടെ രാശിമാറ്റം തികച്ചും അനുകൂലമാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹത്താല്‍ തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം മറികടക്കാന്‍ കഴിയും. ജോലിരംഗത്തു കൂടുതല്‍ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാനും കഴിയും.

കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥത നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും അനുകൂല ഫലങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ വേണം.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും)

ഈയാഴ്ച തുലാക്കൂറുകാര്‍ക്ക് കണ്ടകശനി ദോഷകാലം തീരുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുറെയേറെ അനുകൂലമാകും. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ദൈവാനുഗ്രഹം വേണ്ടത്ര അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നു തോന്നും. പ്രാര്‍ഥനകളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാന്‍ കഴിയും.

 

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാല്‍ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും)

വൃശ്ചികക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ഈയാഴ്ച ശനിയുടെ രാശിമാറ്റത്തോടെ കണ്ടകശനി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ജോലികാര്യങ്ങളില്‍ അല്‍പം കാലതാമസം നേരിടും.

എങ്കിലും പൊതുവേ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളതിനാല്‍ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാല്‍ഭാഗവും)

ധനുക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ഈയാഴ്ച പകുതികകു ശേഷം നല്ല ഫലങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം ഏഴരശനി തീരുകയാണ്. കുടുംബകാര്യങ്ങളിലും ജോലിരംഗത്തും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളതിനാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വിചാരിച്ചതു പോലെ നടക്കും.

സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നല്ല ഫലങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും. ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ രോഗാരിഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്നു മോചനം ലഭിക്കും.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും)

മകരമാസം ആരംഭിക്കുന്ന ഈയാഴ്ച മകരക്കൂറുകാര്‍ക്ക് കണ്ടകശനി ദോഷകാലം തീരുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കാര്യങ്ങള്‍ കുറെയേറെ അനുകൂലമാകും. ജോലിരംഗത്തു ഗുണഫലങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ നേട്ടമുണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളില്‍ പുരോഗതി കണ്ടുതുടങ്ങും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും)

ഈയാഴ്ച കുംഭക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ശനിയുടെ രാശിമാറ്റത്തോടെ ജന്മശനിയും കണ്ടകശനിയും ആരംഭിക്കുകയാണ്.അതുകൊണ്ട് ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ജോലികാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ വേണം.

വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. വ്യാഴം അനുകൂല ഭാവത്തില്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ പൊതുവേ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുക. 

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാല്‍ഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും)

മീനക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ഈയാഴ്ച ശനിയുടെ രാശിമാറ്റത്തോടെ ഏഴരശനി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം മന്ദത അനുഭവപ്പെടും.

ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയമെടുക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങളില്‍ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥത നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ നേരിയ പുരോഗതി കാണപ്പെടും.

horoscope