ഈ വൈഷ്ണവ ഭാവത്തെ ഭജിച്ചാല്‍ ഫലം അതിവേഗം

By Web Desk.18 11 2022

imran-azhar

 


അതിവേഗം വേഗം ഫലം ലഭിക്കുന്ന, അതിശക്തമായ വൈഷ്ണവ ഭാവമാണ് ലക്ഷ്മീ നരസിംഹം. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സിദ്ധിക്കായി ലക്ഷ്മീ നരസിംഹത്തിനെ പ്രാര്‍ഥിക്കാം. അതിനുള്ള ധ്യാനം:

 

ലക്ഷ്മീ നരസിംഹ ധ്യാനം
ക്ഷീരാബ്ധൗ വസു മുഖ്യ ദേവനികരൈ
രഗ്രാദി സംവേഷ്ടിത:
ശംഖം ചക്ര ഗദാംബുജം നിജകരൈ
ര്‍ ബ്ബിഭ്രത് ത്രിനേത്ര: സിത:
സര്‍പ്പാധീശ ഫണാത പത്ര ലസിത:
പീതംബരാലംകൃതോ
ലക്ഷ്മ്യാ ശ്ലിഷ്ട കളേ രൊ നരഹരി:
സ്താന്നീലകണ്ഡോ മുദേ

 


പാല്‍ക്കടലില്‍ വസുക്കള്‍ മുതലായ ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്താല്‍ മുന്‍വശത്തും നാലുപുറവും ചുറ്റപ്പെട്ടവനും ശംഖ് ചക്രം ഗദ താമരപ്പൂവ് എന്നിവ കൈകളില്‍ ധരിക്കുന്നവനും മൂന്നു കണ്ണുകളുള്ളവനും വെളുത്ത നിറമുള്ളവനും അനന്തന്റെ ഫണങ്ങളാകുന്ന കുട കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്നവനും മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്തവനും ലക്ഷ്മിയാല്‍ ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശരീരത്തോടുകൂടിയവനും നീലനിറമുള്ള കഴുത്തുള്ളവനുമായ ശ്രീ നരസിംഹ മൂര്‍ത്തി സന്തോഷം തരട്ടെ എന്നാണ് ഈ ധ്യാനത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത്.

 

വൈഷ്ണവ സങ്കല്‍പ്പത്തിലുള്ള ദേവതകളെ ഭജിച്ചാല്‍ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി അല്‍പ്പം വൈകിയേ ലഭിക്കൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം. എന്നാല്‍, വേഗത്തില്‍ ഫലം നല്‍കുന്ന വൈഷ്ണവ ഭാവമാണ് ലക്ഷ്മീ നരസിംഹം.

 

 

OTHER SECTIONS