66.90 ലക്ഷത്തിന് ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ അവതരിപ്പിച്ചു

ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ 66.90 ലക്ഷം രൂപ വിലയിൽ പൂർണമായും ഇലക്‌ട്രിക് ബിഎംഡബ്ല്യു iXI ലക്ഷ്വറി സ്‌പോർട്‌സ് ആക്‌റ്റിവിറ്റി വെഹിക്കിൾ (SAV) അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ബുകിങ്ങും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഒക്ടോബറിൽ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

author-image
Hiba
New Update
66.90 ലക്ഷത്തിന് ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ അവതരിപ്പിച്ചു

ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ 66.90 ലക്ഷം രൂപ വിലയിൽ പൂർണമായും ഇലക്‌ട്രിക് ബിഎംഡബ്ല്യു iXI ലക്ഷ്വറി സ്‌പോർട്‌സ് ആക്‌റ്റിവിറ്റി വെഹിക്കിൾ (SAV) അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ബുകിങ്ങും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഒക്ടോബറിൽ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

"വളരെ വിജയകരമായ ബിഎംഡബ്ല്യു iXI-യുടെ വൈദ്യുതീകരണം. എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഇപ്പോൾ ഇലക്‌ട്രിക് എന്ന ഓപ്ഷനും നൽകുന്നു," ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് വിക്രം പവാഹ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങളുടെ ശ്രേണി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു

bmw ixl SAV