സ്വർണ വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്

author-image
uthara
New Update
സ്വർണ വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ് .പവന് 80 രൂപ വർധിച്ച് 23,640 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് . 10 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വർദ്ധനവ് . ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇതോടെ 2955 രൂപയായി.

Gold price