ഒരു വർഷത്തിനിടെ 70% റിട്ടേൺ; വിപണിയിൽ ട്രെൻഡായി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓഹരി

വിപണിയിലെ അസ്ഥിരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ട്രേഡിംഗ് സെഷനിൽ ഏജിസ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സിന്റെ ഓഹരികൾ 6 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു.

author-image
Lekshmi
New Update
ഒരു വർഷത്തിനിടെ 70% റിട്ടേൺ; വിപണിയിൽ ട്രെൻഡായി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓഹരി

വിപണിയിലെ അസ്ഥിരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ട്രേഡിംഗ് സെഷനിൽ ഏജിസ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സിന്റെ ഓഹരികൾ 6 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു.ഈ മിഡ്‌ക്യാപ് കമ്പനി അനുബന്ധ ബിസിനസുകൾക്കൊപ്പം ഓയിൽ, ഗ്യാസ് മേഖലകളിൽ ലോജിസ്റ്റിക് സർവീസും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

സ്റ്റോക്ക് എൻഎസ്ഇയിൽ 52 ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമായ 388.80 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തി.സാങ്കേതികമായി, സ്റ്റോക്ക് അതിന്റെ 35 ദിവസത്തെ കൺസോളിഡേഷൻ പിരിയഡിൽ നിന്ന് ശരാശരിക്ക് മുകളിലുള്ള വോളിയത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു.മുപ്പത് ദിവസം, അമ്പത് ദിവസത്തെയും ശരാശരി വോളിയത്തെ മറികടന്നാണ് ഓഹരി വ്യാപാരം തുടരുന്നത്.ഇത് ശക്തമായ വാങ്ങൽ താൽപ്പര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാ ഹ്രസ്വ - ദീർഘകാല മൂവിംഗ് ആവറേജുകളേക്കാളും ഉയർച്ചയിലാണ്. സ്റ്റോക്ക് എല്ലാ ടൈംഫ്രെയിമുകളിലും ബുള്ളിഷ്നെസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 62.52 നിലവാരത്തിലുള്ള 14 ദിവസ ആർഎസ്ഐ സ്റ്റോക്കിന്റെ ശക്തമായ കരുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ഒബിവി അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. ഓഹരിയുടെ വാങ്ങൽ താല്പര്യം ഉയരുമെന്നാണ് ഇത് പ്രകടമാക്കുന്നത്.

റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ്.ഇത് സ്റ്റോക്കിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, സാങ്കേതികമായി ഈ സ്റ്റോക്ക് ബുള്ളിഷ് ആണ്.കൂടാതെ വരും സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇടത്തരം പ്രതിരോധം 400 രൂപയിലാണെങ്കിലും ഓഹരി കാര്യമായ ഉയർച്ചയിലെത്തും.അതേസമയം, ശക്തമായ പിന്തുണ 355 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ്. കൂടാതെ മികച്ച വാങ്ങൽ നിലയായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും.കഴിഞ്ഞ വർഷം, സ്റ്റോക്ക് അതിന്റെ നിക്ഷപകർക്ക് 70% വരുമാനം നൽകി.

logistics trending stock