ഇന്ത്യയുടെ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തില്‍ കുതിപ്പ്

ഇന്ത്യയുടെ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ധനവ്.

author-image
anu
New Update
ഇന്ത്യയുടെ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തില്‍ കുതിപ്പ്

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയുടെ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ധനവ്. ഡിസംബറില്‍ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 10.3 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 1.64 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിലെത്തി. മുന്‍വര്‍ഷം ഡിസംബറിലെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 1.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു.

അതേസമയം ഡിസംബറിലെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം മൂന്ന് മാസത്തിനിടെയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലാണ്. നവംബറില്‍ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 1.68 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴാം മാസമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 1.6 ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ തുടരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആദ്യ ഒന്‍പത് മാസത്തില്‍ മൊത്തം ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 12 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ച് 14.97 ലക്ഷ കോടി രൂപയായി. മുന്‍വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവിലെ വരുമാനം 13.40 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു.

gst Latest News Business News