വിലക്കയറ്റം 4 മാസത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍

ജനുവരിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഫെബ്രുവരിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തോതില്‍ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല. ജനുവരിയില്‍ 5.1 ശതമാനമായിരുന്നത് ഫെബ്രുവരിയില്‍ 5.09 ശതമാനമായി.

author-image
anu
New Update
വിലക്കയറ്റം 4 മാസത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: ജനുവരിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഫെബ്രുവരിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തോതില്‍ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല. ജനുവരിയില്‍ 5.1 ശതമാനമായിരുന്നത് ഫെബ്രുവരിയില്‍ 5.09 ശതമാനമായി. രാജ്യമാകെയുള്ള 4 മാസത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. ഡിസംബറില്‍ 4 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കായ 5.69 ശതമാനമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ സഹനപരിധിയായ 6 ശതമാനത്തിനുള്ളിലാണ് നിരക്ക്. വിലക്കയറ്റത്തോത് 4 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ആര്‍ബിഐയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലക്കയറ്റത്തോത് ജനുവരിയില്‍ 8.3 ശതമാനമായിരുന്നത് 8.66 ശതമാനമായി കൂടി.

കേരളത്തിലെ വിലക്കയറ്റത്തോത് ജനുവരിയില്‍ 4.04% ആയിരുന്നത് ഫെബ്രുവരിയില്‍ 4.64% ആയി ഉയര്‍ന്നു. നഗരമേഖലകളിലെ വിലക്കയറ്റം 4.79%, ഗ്രാമങ്ങളിലേത് 4.57%.

 

business inflation rate