ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി വ്യവസ്ഥ; എങ്ങനെ ഇളവ് നേടാം

By Lekshmi.07 02 2023

imran-azhar

 

 

ന്യൂഡൽഹി: 2023 ലെ തന്റെ ബജറ്റിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആദായനികുതി സ്ലാബുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു.2020–21 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ, ലളിതമാക്കിയ വ്യക്തിഗത നികുതി വ്യവസ്ഥ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കി.2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിൽ, യോഗ്യരായ ആളുകൾക്ക് ചില കിഴിവുകൾ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

 

നികുതി ഇളവുകൾ

 

1. ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ

 

 

ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യക്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള നിക്ഷേപമോ ചെലവോ പരിഗണിക്കാതെ അനുവദനീയമായ ഒരു നികുതി കിഴിവാണ്.ഈ തരത്തിലുള്ള ആദായനികുതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിഴിവ് ഒരു സാധാരണ നിരക്കിൽ അനുവദനീയമാണ്, അതിനാൽ ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കാൻ വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ നിക്ഷേപ തെളിവുകളോ ബില്ലുകളോ ആവശ്യമില്ല.

 

 

2023–2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിൽ, ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന നികുതിദായകർ ഇപ്പോൾ 2000 രൂപയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷന് അർഹരാണ്.50,000. പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശമ്പളമുള്ള ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആനുകൂല്യം പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനമെടുത്തു എന്നുതന്നെ പറയാം.

 

 

2. പുതിയ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കുള്ള തൊഴിലുടമയുടെ സംഭാവന

 

 

ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നിങ്ങളുടെ എൻപിഎസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയാൽ മൊത്തവരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനയ്ക്ക് കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്.1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80CCD (2) പ്രകാരം, ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കും.

 

 

3. അഗ്നിവീർ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയത്

 

 

അഗ്നിപഥ് സ്കീം, 2022 ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഗ്നിവീർ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് സംഭാവന എന്നിവ ആദായനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിവീർ അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സേവാ നിധിയിലേക്ക് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ അവരുടെ മൊത്തവരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

 

 

 

OTHER SECTIONS