നഴ്സിങ് : പാരാമെഡിക്കൽ അലോട്ട്മെന്റ്

By online desk .13 12 2020

imran-azhar

 

 

തിരുവനന്തപുരം : ബിഎസ്സി നേഴ്സിങ് ആൻഡ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ നൽകിയവരുടെ അലോട്ട്മെന്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖ വഴി 15നകം ഫീസ് അടച്ച് അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കോളേജിൽ ചേരണം. ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തവരുടെ അലോട്ട്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെടും. ഹാജരാകേണ്ട തീയതി കോളേജ് വെബ്സൈറ്റിൽ. ഫോൺ : 0471- 2560363, 364

OTHER SECTIONS