സി ബി എസ്‌ ഇ പത്താം പരീക്ഷ ഫലം നാളെ

ഈ വർഷത്തെ സി ബി എസ്‌ ഇ പത്താം പരീക്ഷ ഫലം ഈ മാസം 15 പ്രഖ്യാപിക്കും കേന്ദ്ര മാനവവിഭവവകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്‌റിയാല്‍ നിഷാങ്കാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം അറിയിച്ചത്.ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ cbseresult.nic.in. യിലൂടെയാണ് പരീക്ഷാഫലം ലഭിക്കുക . 18 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ സിബിഎസ്‌ഇ പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് സിബിഎസ്‌ഇ പരീക്ഷാഫലം തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 88.78 ശതമാനം വിജയമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത്.കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, എഴുതിയ പരീക്ഷകളുടെ മാര്‍ക്കിന്റെ ശരാശരിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കും കണക്കിലെടുത്താണ് ഫലം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

author-image
online desk
New Update
 സി ബി എസ്‌ ഇ പത്താം പരീക്ഷ ഫലം നാളെ

ന്യൂഡൽഹി : ഈ വർഷത്തെ സി ബി എസ്‌ ഇ പത്താം പരീക്ഷ ഫലം ഈ മാസം 15 പ്രഖ്യാപിക്കും കേന്ദ്ര മാനവവിഭവവകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്‌റിയാല്‍ നിഷാങ്കാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം അറിയിച്ചത്.ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ cbseresult.nic.in. യിലൂടെയാണ് പരീക്ഷാഫലം ലഭിക്കുക . 18 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ സിബിഎസ്‌ഇ പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് സിബിഎസ്‌ഇ പരീക്ഷാഫലം തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 88.78 ശതമാനം വിജയമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത്.കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, എഴുതിയ പരീക്ഷകളുടെ മാര്‍ക്കിന്റെ ശരാശരിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കും കണക്കിലെടുത്താണ് ഫലം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

cbse