സിബിഎസ്ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉടനെന്ന വാർത്ത വ്യാജമെന്ന് ബോർഡ്

സിബിഎസ്ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉടനെന്ന വാർത്ത വ്യാജമെന്ന് ബോർഡ്. ജൂലൈ മാസം 11ന് 12-ാം ​ ക്ലാസിലെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവും എന്നായിരുന്നു പുറത്തു വന്നിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടാതെ ജൂലായ് 13 നു പത്താം ക്ലാസിലെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വാർത്തകൾ സെ​ന്‍​ട്ര​ല്‍ ബോ​ര്‍​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ക​ന്‍​ഡ​റി എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ന്‍ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു വൈറസ് വ്യാപനം മൂലം പൂർത്തിയാക്കാനാവാതെ പോയ പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കുകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങളനുസരിച്ചാവും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക

author-image
online desk
New Update
സിബിഎസ്ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉടനെന്ന വാർത്ത വ്യാജമെന്ന് ബോർഡ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: സിബിഎസ്ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉടനെന്ന വാർത്ത വ്യാജമെന്ന് ബോർഡ്. ജൂലൈ മാസം 11ന് 12-ാം ക്ലാസിലെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവും എന്നായിരുന്നു പുറത്തു വന്നിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടാതെ ജൂലായ് 13 നു പത്താം ക്ലാസിലെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വാർത്തകൾ സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സെക്കന്‍ഡറി എഡ്യൂക്കേഷന്‍ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു 

വൈറസ് വ്യാപനം മൂലം പൂർത്തിയാക്കാനാവാതെ പോയ പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കുകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങളനുസരിച്ചാവും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക 

cbse