മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 7 സീറ്റുകളിൽ എൻസിപി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

author-image
Anagha Rajeev
New Update
df

മഹാരാഷ്ട്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ 2024 തത്സമയം: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശരദ് പവാർ നയിക്കുന്ന എൻസിപി (എസ്‌പി) മത്സരിക്കുന്ന 10 സീറ്റുകളിൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഡിൻഡോരി, ബാരാമതി, ഷിരൂർ, അഹമ്മദ്‌നഗർ, ബീഡ്, മാധ, സതാര എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏഴ് സീറ്റുകളിൽ പാർട്ടി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.

maharashtra loksabha election