രണ്ടിടത്തും ലീഡ് തുടർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

author-image
Anagha Rajeev
New Update
Rahul Gandhi

വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലീഡ് 64,000 കടന്നു. റായ്ബറേലിയിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ലീഡ് തുടരുകയാണ്

rahul gandhi