സിക്കിമിലെ ഏക ലോക്‌സഭാ സീറ്റിൽ ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള എസ്‌കെഎം ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

author-image
Anagha Rajeev
Updated On
New Update
dry

രാവിലെ 10:30 ന് ഇസി നമ്പറുകൾ പ്രകാരം സിക്കിമിലെ ഏക ലോക്‌സഭാ സീറ്റിൽ ബി ജെ പി പിന്തുണയുള്ള എസ്‌കെഎം സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്ദ്ര ഹാംഗ് സുബ്ബ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.

skkim loksabha election result