എഎപിയെ ഇന്ത്യ മുന്നണി കൈവിടുമോ? പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കേജ്രിവാളിന്റെ ചിത്രം മാറ്റി

എഎപിയെ ഇന്ത്യ മുന്നണി കൈവിടുമോ? പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കേജ്രിവാളിന്റെ ചിത്രം മാറ്റി

author-image
Rajesh T L
Updated On
New Update
aap

delhi BJP narendra modi aap aravind kejriwal